/Jak znaleźć biegłego sądowego o danej specjalizacji?
wykaz biegłych sądowych

Jak znaleźć biegłego sądowego o danej specjalizacji?

Biegły sądowy bierze udział w sprawie poprzez powołanie go przez sędziego. Ten jednak może zadecydować o tym samodzielnie albo przychylić się do wniosku którejś ze stron postępowania. Pamiętajmy jednak, że biegły sądowy, który ma wydać opinię w sprawie, a ta nierzadko jest przecież głównym dowodem, musi spełniać określone warunki.

Profesjonalną ekspertyzę, którą weźmie pod uwagę sędzia, może sporządzić jedynie biegły sądowy, który jest wpisany na specjalny wykaz biegłych sądowych. Taki funkcjonuje w każdym Sądzie Okręgowym, gdzie jest dostępny stronom w sekretariacie. Wykaz biegłych sądowych można też znaleźć w sieci. Istnieje specjalna wyszukiwarka, dzięki której strona postępowania może znaleźć konkretnego biegłego sądowego, który może wnieść wiele dowodów do sprawy. Tak fachowcy przypisani są nie tylko do konkretnych Sądów Okręgowych, ale przede wszystkim również specjalizacji. Nie ma więc problemu ze znalezieniem tego odpowiedniego.

Strony postępowania nie mają jednak wpływu ani na powołanie biegłego sądowego do sprawy ani na wybór konkretnego biegłego. Sędzia oczywiście może przychylić się do ich wniosków, ale nie musi. Co więcej, Sędzia może powołać dowolnego biegłego, ale potem nie musi przyjmować jego opinii jako dowodu w sprawie. Ciekawostką jest też fakt, że w jednej sprawie może brać udział kilku biegłych sądowych i to zawsze sędzia decyduje o odrzuceniu czy przyjęciu ekspertyz, które będą stanowić dowód w sprawie.

Wykaz biegłych sądowych jest jednak wielce przydatny dla stron postępowania, które chcą wykonać ekspertyzy prywatnie. Oczywiście, taka opinia nie musi być włączona do sprawy, ale równie dobrze sędzia może ją wziąć pod uwagę. Ponadto, praca ze specjalistą, który pełni także funkcję biegłego sądowego, daje nam gwarancję, że zostaje realizowana w najlepszej jakości, przy wykorzystaniu należytej wiedzy, umiejętności i doświadczeniu. Przecież biegli sądowi są profesjonalistami w swoim fachu i swoją pracę muszą wykonywać rzetelnie.