/Dlaczego praca może być nieefektywna?

Dlaczego praca może być nieefektywna?

Złe zarządzanie zasobami ludzkimi to zmora przedsiębiorstwa. Okazuje się, że to przecież zatrudnione osoby przyczyniają się do generowania zysków firmy. Jeśli ich praca jest nieodpowiednia, właściciel nie może cieszyć się wysokimi zarobkami. Zdarza się również, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Nawet tam, gdzie to maszyny wykonują większość zadań, priorytetem jest właściwe podejście zatrudnionych ludzi. To przecież oni obsługują wszystkie sprzęty.

O nieefektywnej pracy możemy mówić w wielu aspektach. Idealnie oddaje to koncepcja Lean, która zakłada eliminowanie marnotrawstw, dzięki czemu praca całego zespołu ma być o wiele bardziej wydajna.

Marnotrawstwa w firmie według koncepcji Lean

Co ciekawe, prekursor filozofii Lean zwrócił uwagę na fakt, że zadania powierzone pracownikom muszą być dokładnie przemyślane. Tak samo zresztą jak organizacja każdego stanowiska i dobór konkretnych osób w celu wykonywania określonych zadań.

Koncepcja Lean zakłada różne typy marnotrawstwa, przez które praca może okazać bezsensowna na danym etapie produkcji. Przykładem jest nadprodukcja. Należy produkować dokładnie tyle produktów, które będą spełniać oczekiwania klientów. Produkcja ma odbywać się zgodnie z zamówieniami. Po co generować nadwyżki, które pociągają za sobą kolejne koszty? Towar trzeba magazynować, starać się o jego sprzedaż. Takie działanie przyczynią się do konieczności wdrożenia dodatkowych działań, które z kolei generują kolejne koszty dla firmy. Nie mówiąc już o wynagrodzeniu dla pracowników, którzy taką nadwyżkę wykonali.

Kolejnym marnotrawstwem jest zbędny ruch. To nawiązanie do organizacji stanowiska pracy czy komunikacji wewnątrz zakładu. Każdy z pracowników powinien mieć jasno wytyczone zadania i mieć możliwość ich realizacji w najprostszy możliwy sposób. Nic nie powinno go rozpraszać, nie powinien być też przeciążony obowiązkami, bo jego praca będzie zwyczajnie nieefektywna.

Z całą pewnością praca jest nieefektywna, kiedy wiąże się ze zbyt długim oczekiwaniem. Okresy przestoju i bezczynności zatrudnionego zespołu oraz sprzętów to koszty dla firmy.

Praca ludzkich rąk nie będzie wydajna również wtedy, gdy na linii produkcyjnej występują jakiekolwiek usterki czy wady. W pierwszej kolejności należałoby się skupić na kontrolowaniu sprawności działania całego systemu.

Zadowolony pracownik to dobry pracownik

Osoba, która zajmuje stanowisko na szczeblu zarządzającym, powinna mieć na uwadze potrzeby i oczekiwania swojego zespołu. Już dawno udowodniono, że tylko pracownik, któremu tworzy się właściwe warunki pracy, jest odpowiednio zmotywowany. Ci, którzy chętnie wykonują powierzone zadania, są o wiele bardziej zaangażowani i efektywni.

Na każde stanowisko pracy powinna być zatrudniana osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. I to nie wszystko. Aby powierzone obowiązki były wykonywane właściwie, na każdym stanowisku pracy muszą być zatrudnione osoby o konkretnym doświadczeniu i predyspozycjach osobowościowych. Zarządzający zespołem powinien zawsze najpierw przeprowadzać rekrutację wewnętrzną, dopiero później szukać pracowników poza nim.