/Gdzie można studiować za granica za darmo?
napisanie pracy licencjackiej

Gdzie można studiować za granica za darmo?

Studiowanie za granicą może być cennym doświadczeniem dla wielu osób. Niestety liczba krajów europejskich, w których studiowanie za granicą nie jest długa. Dlatego warto zastanowić się poważnie nad studiami przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

Kraje z bezpłatną nauką wyższą

Wśród krajów oferujących bezpłatne studia wyższe znajdują się Norwegia, Szkocja, Grecja, Finlandia, Szwecja i Cypr.  W większości krajów unii europejskiej studia zaoczne oraz dzienne są płatne. Czechy, Estonia, Holandia, Słowacja, część landów w Niemczech oraz Polska są krajami, które wymagają dodatkowych opłat, jeśli napisanie pracy licencjackiej lub magisterskiej nie nastąpi w odpowiednim terminie oraz jeśli studenci nie wyrobią wszystkich wymaganych punktów ECTS.

Kraje, gdzie możesz starać się o dofinansowanie

Niektóre kraje oferują dofinansowanie do nauki. Są to między innymi Litwa, Łotwa, Węgry i Serbia. Nawet w Anglii, gdzie studia są najdroższe, można starać się o kredyt studencki na bardzo preferencyjnych warunkach. Opłaty w Anglii mogą przekraczać nawet 6 tysięcy funtów rocznie. Statystyki wskazują, że to właśnie Anglia jest najpopularniejszym krajem, w którym studia odbywają obcokrajowcy.

Jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nie ma żadnej formy dofinansowania studiów, jest Islandia. W Portugalii, Szwajcarii, Austrii czy Słowenii rodzinie uczącego się studenta przysługują na przykład specjalne ulgi podatkowe.

Pożyczki na studia

Wiele krajów, oprócz stypendiów lub częściowego zwolnienia z opłat, oferuje preferencyjne kredyty studenckie, które są wypłacane w transzach miesięcznych. Taka możliwość jest wybierana niestety tylko przez 5% wszystkich studentów Unii Europejskiej. Warto zastanowić się nad wzięciem kredytu studenckiego. W Polsce jest on praktycznie nieoprocentowany, a jedynym kryterium jest dochód netto na osobę w rodzinie nieprzekraczającej kwoty około 2000 złotych.