/Na czym polegają problemy z ptakami w miastach?
problemy z ptakami

Na czym polegają problemy z ptakami w miastach?

Ptaki są jednymi z najbardziej charakterystycznych zwierząt żyjących w miastach. Szczególnie gołębie kojarzone są różnymi miejscami, gdzie przebywa dużo przechodniów oraz turystów. Zachwyt tymi ptakami wynika z ich odwagi oraz inteligencji związanej z przebywaniem w bliskim otoczeniu człowieka. Niestety może to również prowadzić do wielu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy miast.

Gołębie w miastach są normalnym widokiem, który nikogo już nie dziwi. Wiele osób spacerując po rynkach oraz parkach ma bliski kontakt z tymi ptakami. Taka sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna i wynika głównie z niewiedzy dotyczącej chorób przenoszonych przez te ptaki. Kontakt z piórami lub odchodami może prowadzić do wielu poważnych chorób, a nawet zagrożenia życia. To na nich znajdują się bakterie oraz czynniki chorobotwórcze, które są niebezpieczne.

Innym problemem, jaki wiąże się z występowaniem gołębi, są straty materialne. Pokryte ptasimi odchodami samochody oraz elewacje budynków są coraz częstszym widokiem. Problem z ptakami pojawia się, również w miejscach, gdzie te ptaki lubią przesiadywać. O czym świadczą zabrudzone balkony i samochody. Najczęściej taki stan rzeczy występuje w pobliżu blokowisk. To tam gołębie otrzymują regularnie pożywienie od życzliwych mieszkańców. Znajdują również schronienie w postaci szczelin w budynkach oraz poddaszach, które są idealnym miejscem do założenia gniazda. Pewność, że otrzymają pożywienie sprawia, że ptaki te nie boją się ludzi i nie unikają bezpośredniego kontaktu z turystami oraz przechodniami.

Występowanie gołębi w miastach nie podlega żadnym kontrolom oraz restrykcjom. Z roku na rok liczba tych ptaków znacząco wzrasta ze względu na wygodne warunki bytowe. Regularny wzrost populacji tych ptaków wynika z wygodnych warunków zapewnionych przez człowieka. Gdyż to one sprzyjają swobodnemu rozmnażaniu bez obawy o dostęp do pożywienia. Dzięki czemu gołębie nie marnują czasu ani energii na poszukiwanie pożywienia, ponieważ wiedzą, że mają je z góry zapewnione przez ludzi.