/Alpinistyczne mycie okien: przepisy prawne i zasady bezpieczeństwa pracy
alpinistyczne mycie okien warszawa

Alpinistyczne mycie okien: przepisy prawne i zasady bezpieczeństwa pracy

Wiosną i latem w centrach dużych miast możemy zauważyć zwisających pracowników firm, w których ofercie jest alpinistyczne mycie okien. Warszawa to miejsce, gdzie najczęściej możemy zobaczyć ten widok, gdyż w tym mieście występuje największą ilość wysokich biurowców. 

Alpinistyczne mycie okien jest obecnie najbardziej popularnym sposobem na czyszczenie powierzchni szklanych w biurowcach, wieżowcach lub innych budynkach. Jest to metoda mało inwazyjna dla ludzi w środku i pozwala na uniknięcie kosztownych rusztowań, które mogą uszkodzić elewację. Dla alpinistów przemysłowych jest to jednak niebezpieczne, dlatego muszą rygorystycznie przestrzegać przepisów dotyczących pracy na wysokości. 

Czyszczenie okien na wysokości wymaga od pracowników dużej sprawności fizycznej i doświadczenia we wspinaniu się. Pracownicy muszą mieć przy sobie butelki z płynem przylegającym do pasa. Potrzebują również orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, które powinno zawierać adnotację o zezwoleniu na pracę powyżej trzech metrów. 

Alpiniści przemysłowi muszą odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalny instruktaż, na którym zapoznają się ze specyfiką pracy na wysokości.Osoby pracujące na wysokościach muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, czyli kaski oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym przymocowane do stałych elementów konstrukcji. Należy pamiętać, że środki ochronne oraz szkolenie z prawidłowego używania ich powinien zapewnić pracodawca. Jest to zawód niebezpieczny, ale zarobki są całkiem spore – wynagrodzenie za pracę alpinisty przemysłowego to nawet 400 złotych brutto.